Rød varilemur

Den røde vari lemur tilhører lemurgruppen og er som andre lemurer ikke rigtige aber, men henregnes halvaberne. Der findes to underarter af vari lemurerne, en som er rød/sort (som rød vari lemur) og en som er hvid/sort (som vari lemuren). Den røde vari lemur er sammen med vari lemuren de største medlemmer af lemurgruppen. Alle lemur arter er i dag meget truede og findes udelukkende på Madagaskar.

Rød vari lemur lever i familiegrupper beståede af op til 16 medlemmer. De har et territorium, som de forsvarer mod andre grupper af røde varier. Det er hunnerne, som bestemmer i gruppen, og det er også hunnerne, som forsvarer territoriet. De har et udviklet advarselssystem med mindst 12 forskellige alarmlyde. Alarmkaldene bruges for at advare hinanden mod slanger, rovfugle, større pattedyr og mennesker.

Den røde vari hun bygger som regel flere reder i træerne til sine unger. Rederne udstopper hun med hår fra hendes pels, så de bliver bløde og varme. Normalt fødes tre unger i en af rederne. Hunnen flytter ungerne, ved at bære dem i sin mund mellem de forskellige reder. Ungerne fødes under regnsæsonen i september/oktober. På den årstid findes der rigeligt med føde, som primært består af frugter og plantedele. Inden ungerne bliver to måneder kan de selv følge de voksne rundt i trækronerne.

Fakta

Rød vari lemur

Varecia variegata rubra

Vægt: 3-5 kg
Føde: Frugt og plantedele
Drægtig: 100 dage
Antal unge: 1-5
Alder: 20 år
Bestand: Meget truet, EEP
Kom endnu tættere på parken og dyrene - klik her!
newslettersignupImage

Få opdateringer om parken og dyrenes hverdag

Vi udsender nyhedsbreve ca. 1 gang om måneden med nyheder fra parken og dyrenes hverdag.