Asiatisk dværgodder

Den asiatiske dværgodder er den mindste af alle oddere. Slægten (Aonyx), hvortil den asiatiske odder henregnes, adskiller sig fra andre odderslægter ved ikke eller kun delvist at have svømmehud imellem tæerne på for- og bagben. Dette gør poterne mere følsomme, og letter dermed fødesøgningen i mudder eller under sten.

Den asiatiske dværgodder lever i små løst sammensatte familiegrupper på optil 12 individer. Gruppen ledes af forældreparret, men alle generationer hjælper hinanden med at forsvare territoriet, og passe på de yngste unger. Gruppens medlemmer er meget sociale og de ses tit lege med hinanden i vandet eller på bredderen. Her kommunikerer de især ved hjælp af lyde.

Når et par har fundet sammen, bliver de sammen resten af livet. Her yngler de hvert år hvis forholdene er til det, godt hjulpet på vej af de ældre unger. Når ungerne på denne måde har hjulpet forældrerne i et par år, er de selv bedre rustet, til at drage ud for at grundlægge deres egen familiegruppe.

I områder med megen menneskelig aktivitet er odderen fortrinsvis nataktiv, mens den på uforstyrrede lokaliteter oftest er dagaktiv.

Nogle steder i sydøstasien er asiatiske dværgoddere trænet til at hjælpe fiskere med at fange fisk. Iført en sele med en lang snor, driver odderen stimer af fisk ind i fiskerens net. Som belønning får odderen del i byttet.

Den asiatiske dværgodder er især truet pga habitat-tab, men også pelsjægere, og kæledyrsjægere truer bestanden.

Fakta

Asiatisk dværgodder

Aonyx cinerea

Størrelse: Længde 45-65 cm.
Vægt: 1-5 kg.
Føde: Krabber, skaldyr, bløddyr
og frøer
Drægtig: 60-64 dage
Antal unger: 1-6
Levested: Floder, vandløb, floddeltaer
og kystzoner
Bestand: Truet

 

Kom endnu tættere på parken og dyrene - klik her!
newslettersignupImage

Få opdateringer om parken og dyrenes hverdag

Vi udsender nyhedsbreve ca. 1 gang om måneden med nyheder fra parken og dyrenes hverdag.