Fiskekat

Fiskekatten er en af de største af de mindre katte. Hannen er typisk lidt større end hunnen. Fiskekatten er kraftigt bygget, med korte ben og en lille tætbygget krop. Hovedet er aflangt og halen er kort, ca. 1/3 af kropslængden. Pelsen er kraftig og gråbrun, med sorte pletter og striber. 6-8 linier går fra over øjnene til op mellem ørerne og om til nakken, hvor de ender i kortere striber omkring skuldrerne. Fiskekattens knurhår er korte, ørerne runde og sorte på bagsiden, med en tydelig øreplet, der tydeliggør kommunikation med øresignaler, som det ses hos mange andre kattearter, fx tigeren.

Leveområder
Fiske katten lever primært i vådområder, sump og mose. Dog kan den også findes i tæt bevokset skov tæt på vandløb og floder eller sågar i junglen. Fiskekatten er også set i skovene omkring Himalaya i højder på 1525 meter over havets overflade og i bjergområder på Sri Lanka.

Adfærd og social levevis
Fiskekatten er et solitært dyr og lever typisk alene, med mindre hunnen har killinger.

Fødesøgning
De fleste informationer herom bygger på meget få observationer og flere af dem er af ældre dato (1929). Fiske katten er blevet observeret i naturen fiske fra flodbreder og i vandkanten. Fisken fanges nærmest ved at ”skovle” den op fra vandet. Fiskekatten er også set lege med fisken i det lave vand efter denne er fanget, ligesom en huskat leger med en mus. Der er set eksempler på at katten befinder sig i vandet og skovler fisken op af vandet/eller op på lavt vand om natten i måneskind. Under disse observationer er katten også set æde græs og ørkenrotter. Andre observationer fortæller at katten har ædt hunde, får og kalve, ja selv små børn. Katten er også set spise af et kadaver fra en ko, så man mener også at den spiser ådsler. Dog skal det understreges at fiskekatten primært æder fisk og skalddyr. I fangeskab er fiskekatten set hvor den tager sin mad/kød med ud i vandet, lade det falde i, for derefter at fiske det op og spise det.

Formering og unger
Fiskekatten er et solitært dyr og mødes altså kun med sin partner i paringssæsonen. Hunnen kalder på hannen og kort efter sker parringen. Fiskekatten får unger én gang om året, typisk i januar eller februar. Hunnen er drægtig i ca. 63-70 dage, hvorefter hun normalt får to killinger. Killingerne vejer 100-170 gram når de fødes og er helt blinde. Synet får det først efter 16 dage. Killingerne diger hos hunnen til de er 4-6 måneder, men allerede efter ca. 50 dage begynder de også at spise kød. Efter 8-9 måneder er killingerne fuldt udvokset og uafhængige af moderen. I fangeskab er hankatten set bidrage til opfostringen af de små killinger, om dette også er tilfældet i naturen er uvist.

Status
Fiskekatten er kategoriseret af IUCN som en såbar art og på CITES’ liste II. Den største trussel er ødelæggelse af kattens leveområder, herunder, opdyrkning, aflæsning af affald og forurening. Derudover er katten truet af de mere effektive fiskemetoder der benyttes nu til dags, som resulterer i mindre føde for fiskekatten. Derudover

Fakta

Fiskekat

Prionailurus viverrinus

Størrelse: Længde 87-110 cm.
Vægt: 5-16 kg.
Føde:

Primært fisk, krebsdyr, frøer,
svømmefugle, gnavere og
slanger

Drægtig: 63-70 dage
Antal unger: 2-3
Levested: Skov, mangrove, og sumpland
Bestand: Truet

 

Kom endnu tættere på parken og dyrene - klik her!
newslettersignupImage

Få opdateringer om parken og dyrenes hverdag

Vi udsender nyhedsbreve ca. 1 gang om måneden med nyheder fra parken og dyrenes hverdag.