Gulstrubet mår

Karakteristika
Den gulstrubede mår/Himalaya måren er en mellemstor kødæder som tilhører væsel-familien. Den har en orange-gul til mørkebrun pels og gul omkring halsen, deraf navnet. Måren er 40-60 cm lang og vejer 2,5 - 3,4 kg. Der findes omkring 10 underarter, hvor den gulstrubede mår er den største. Samtidigt har den heller ikke busket hale. Ørerne er runde og sidder lavt(ørerspidsen er på niveau med det brede flade kranie). Poterne har trædepuder og meget skarpe klør. Den lever i tropiske og subtropiske skovområder i det meste af Asien, i højder helt op til 3000 meter.

Levesteder

Den gulstrubede mår er den eneste art af måren, som findes i tropiske og subtropiske skovområder. Den kan leve i helt op til 3000 meters højde. Den lever mest i træerne og er en meget dygtig klatrer. Ifølge IUCN lever måren i tempererede områder omkring Himalaya, Sydøst og Østasien, Østlige Rusland og Korea. Lande som er nævnt er Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, Kina, Indien, Indonesien, Nord- og Sydkorea, Malaysia, Myanmar(Burma), Nepal, Pakistan, Rusland, Taiwan, Thailand og Vietnam.

Adfærd og social levevis
Den gulstrubede mår lever solitært, medmindre det er en hun med unger. Den kan være aktiv hele døgnet, og den går derfor også på jagt om natten og tæt på menneskelig beboelse, hvor der ofte er mange gnavere(mus og rotter)

Formering og unger
Parringen kan ske indenfor to perioder, februar til marts og/eller i juni til august. Hunner får 2-5 unger, som hun er sammen med de første 3-4 måneder.

Fakta

Gulstrubet mår

Martes flavigula

Størrelse: 40-70 cm,
halen op til 45 cm
Vægt 2,5-5,0 kg
Udbredelse/
levested:
Meste af Asien i tropisk
og subtropisk skov
Føde: Gnavere, fugle, fugleæg,
frøer, insekter, frugt mm.
Levetid: ca. 15 år
Kønsmoden: ca. 426 dage
Drægtighed: 220 - 290 dage
Antal unger: 2-5

 

 

Kom endnu tættere på parken og dyrene - klik her!
newslettersignupImage

Få opdateringer om parken og dyrenes hverdag

Vi udsender nyhedsbreve ca. 1 gang om måneden med nyheder fra parken og dyrenes hverdag.