Nordkinesisk leopard

Den nordkinesiske leopard er én af ni underarter til hovedarten Panthera pardus. Fælles for alle leoparder er deres karakteristiske pletter og uovertrufne jagtevner.


Karakteristika
Leoparders kropsstørrelse og farvesammensætning, varierer geografisk og afspejler sandsynligvis tilpasninger til de meget forskelligartede habitater, leoparder lever i. de lyseste farver ses ofte i tørre habitater, mens de mere rød-orange farver oftere ses i tættere bevoksede skovområder. Ligeledes giver leoparders pletter et praj om, hvilken underart det enkelte individ tilhører.


Jagten på føde
Leoparder er udprægede bagholdsjægere, og er perfekt tilpassede til at lave bagholdsangreb i områder med tæt bevoksning. Grundet deres overordentlige styrke, kan leoparder nedlægge bytte, på op til 10 gange deres egen størrelse. De prederer dog primært på bytte af mellemstørrelse (10-40 kg), og er som mange andre kattearter kendte for at fortsætte med at jage, selvom at de har indtil flere kadavere liggende gemt af vejen.

Til trods for at leoparden (arten som et hele) ”kun” er klassificeret som ”Near Threathened”, er mange underarter og subpopulationer, i stor risiko for at blive udryddet. Dette skyldes primært habitab-tab og fragmentering, illegal jagt og skadedyrsbekæmpelse.

Da leoparden generelt er relativ tilpasningsdygtig, selv i områder med menneskelig bebyggelse og mindre habitat-forandringer, ser det relativt lyst ud for bevarelsen af leoparden – såfremt de sikres leveområder. På nuværende tidspunkt er leoparden fredet i hovedparten af deres leveområder i det vestlige Asien, men denne bestand regnes desværre for at være for lille til at kunne opretholde en sund genetisk bestand.


Adfærd og social levevis
Leoparder er solitære og nataktive dyr, men de kan dog finde på at jage om dagen på overskyede dage, og er generelt mere aktive døgnet rundt i områder i nærheden af mennesker.


Formering
Leoparder er promiskuøse, da begge køn har flere partnere. Hunnerne tiltrækker potentielle mager ved hjælp af pheromoner i deres urin. Når parret mødes, vil hunnen ægge hannen på typisk kattemanér ved at vandre frem og tilbage foran hannen, gnide sig mod ham, og vifte med halen.

Parringer kan forløbe hele året igennem, men topper dog ofte i de vådeste måneder. I Kina og Sibirien, yngler leoparder primært i januar og februar.

Hunnerne er i brunst i ca. 7 dage, og har en ca. 46 dages cyklus. Drægtighedsperioden varer ca. 96 dage og hunner får ca. et kuld, hvert 15. til 24. måned. Hunnernes fertilitet aftager ved ca. 8,5 års alderen.


I Ree Park
Vi har på nuværende tidspunkt to Nordkinesiske leoparder, hannen Dong og hunnen Balao. De findes i anlægget fra midt 2012 i den centrale del af Asien, lige bag Safari perronen.

Vidste du at:

  • Selvom at leoparden er en af de mest populære, af de store katte (>40 kg), er 5 ud af 9 underarter klassificeret som enten truede eller kritisk truede.

Fakta

Nordkinesisk leopard

Panthera pardus japonensis

Størrelse: Længde: 90–150 cm
Vægt: Hun: 32 kg, han: 50 kg
Føde: Små til mellemstore byttedyr
Drægtig: 105-110 dage
Antal unger: 2-3
Levested:

hovedsageligt isolerede skovområder i kuperet terræn

Bestand: Truet

 

 

Kom endnu tættere på parken og dyrene - klik her!
newslettersignupImage

Få opdateringer om parken og dyrenes hverdag

Vi udsender nyhedsbreve ca. 1 gang om måneden med nyheder fra parken og dyrenes hverdag.