Sumatra tiger

Sumatratigeren er den mindste af de 8 anerkendte underarter af tigere. Tigeres kropsstørrelse og farvesammensætning varierer geografisk og afspejler sandsynligvis tilpasninger til de meget forskelligartede habitater, de lever i. Dyrene med de lyseste farver ses ofte i tørre habitater, mens de mere rød-orange farver oftere ses i tættere bevoksede skovområder.

Unikt for Sumatra tigeren er, at striberne er tyndere og ”manken” er kraftigere, end hos de øvrige underarter.

Udbredelse og underarter

Tigere er som art enormt tilpasningsdygtige. Sumatratigeren lever hovedsageligt i isolerede skovområder, i både høj- og lavland, og i jungle og sumpområder på Sumatra.

Der anerkendes 9 underarter af tigeren (Panthera tigris). Disse er hver især kendetegnet bl.a. ved at leve i bestemte geografiske regioner:

  • Panthera tigris altaica, den Sibiriske tiger, lever i en begrænset del af Rusland
  • Panthera tigris tigris, den Bengalske tiger, findes i Indien, Bangladesh, Nepal, Bhutan og Kina.
  • Panthera tigris corbetti, den Indonesiske tiger, lever i Cambodia, Kina, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand og Vietnam.
  • Panthera tigris amoyensis, de sydlige Kinesiske tigere, lever udelukkende i tre isolerede områder i det syd-centrale Kina.
  • Panthera tigris sumatrae, Sumatra tigeren, findes kun på den Indonesiske ø, Sumatra.
  • Panthera tigris balica, Bali tigeren, levede på Bali, men menes nu at være uddød.
  • Panthera tigris sondaica, Java tigeren,levede på Java, men menes nu at være uddød.
  • Panthera tigris virgata, den Caspiske tiger, levede i Tyrkiet, Iran og Centralasien, men menes nu at være uddød.
  • Panthera tigris corbetti, den Malaysiske tiger, lever i Malaysia, og sydfor den indokinesiske tigers leveområder.

Generelt er tigerens gode tilpasningsegenskab en stor fordel for populationsantallet, men alt for mange steder er især subpopulationer på kanten af ekstinktion pga. genetisk isolation. Oprettelse af bufferzoner og af korridorer mellem subpopulationer er nødvendige for disse populationers overlevelse.

Adfærd og social levevis
Tigere er solitære dyr. Som hos de fleste andre kattearter, er hannernes territorier større end hunnernes, og en enkelt hans territorium overlapper gerne optil flere hunners. Territoriet markeres med urin, ekskrementer og mærkeringer afsat med kløerne. De kommunikerer med artsfæller ved brug af knurren, snerren og ”spitting”/hvæsen ved ophidselse, og ved at spinde i behagelige situationer. De kan ydermere frembringe en raspende og hostelignende lyd i struben for at gøre opmærksomme på sig selv overfor artsfæller, fx som territorium markering.

Fødesøgning
Tigere jager primært via bagholdsangreb, og byttedyrene omfatter hovedsageligt større planteædere så som hjorte og antiloper, vildsvin, kvæg og geder. Tigere er ydermere udemærkede svømmere, og de nyder gerne at lege og/eller at køle sig i vandhuller, søer og floder.

Status
CITES har klassificeret den Sibiriske tiger, den nordlige Kinesiske tiger og Sumatra tigeren, som kritisk truede på IUCN’s Red List. Den Bengalske og den Indonesiske tiger, er klassificeret som truede; mens Bali tigeren, Java tigeren og den Caspiske tiger alle regnes for værende uddøde.

I Ree Park Safari
Vi har på nuværende tidspunkt to Sumatra tigere, Gasha og hannen, Asim. Gasha er fra Prag zoo, hvor hun blev født i 2011. Asim er fra Frankfurt og er også født i 2011

Parken har stået på venteliste til denne smukke tigerart siden 2005, men regnede ikke med at komme i betragtning før år 2014. Pludselig tilbød avlskoordinatoren os søsterparret Gemme og Gasha i 2012, hvilket vi ikke turde sige nej til, af frygt for at komme bagerst på ventelisten igen.
Den tidlige ankomst betyder dog, at der ikke er bygget et decideret tigeranlæg endnu, og dyrene lever derfor i det lille løveanlæg ved legepladsen, Watoto Kaya, indtil Lokalplanen giver grønt lys for opførelsen af det påtænkte tigeranlæg. Det kommer formodentligvis til at ligge mellem leopardanlægget og Europa. 

Vi gør opmærksom på, at anlægget er godkendt af alle myndigheder, og vi ved, at dyrene trives, da de nu for anden gang har fået killinger.

Fakta

Sumatra tiger

Panthera tigris sumatrae 

Størrelse: Længde 2 – 2,4 m
Vægt: 80-150 kg.
Føde:

Små til mellemstore
byttedyr

Levetid: 18-25 år
Drægtig: 96-111 dage
Antal unger: 1-7
Levested: Isolerede 
skovområder
Bestand: Kritisk truet

 

Kom endnu tættere på parken og dyrene - klik her!
newslettersignupImage

Få opdateringer om parken og dyrenes hverdag

Vi udsender nyhedsbreve ca. 1 gang om måneden med nyheder fra parken og dyrenes hverdag.