Gulblå ara

Den gulblå ara er en af de største papegøjearter, panden er grøn, brystet er gult, og resten af fuglen er blå. Ansigtet er hvidt, med streger omkring øjnene, iris er grålig. Ungfuglene har samme udseende men mørk iris. Næbbet er sort og meget kraftigt.
Den gulblå ara ses i naturen ofte i par og fuglene danner formentlig par for livet. Under fødesøgning eller ved mineralforekomster kan den gulblå ara forekomme i store flokke. Reden anlægges i et gammelt hult træ og ungerne forlader reden når de er ca. 3,5 måneder gamle. Det er hunnen der ruger, men begge forældre forsvarer aggressivt reden. Når ungerne klækkes er de blinde og fjerløse, først når de er 10 uger gamle har de deres fulde fjerdragt.


Den gulblå ara er, som andre araer, truet i deres naturlige udbredelsesområder i deres hjemland på grund af ødelæggelsen af deres levesteder og handlen med eksotiske dyr.

Mange indianerstammer i Sydamerika anvender fjer fra blandt andet den gulblå ara som kropsprydelse ved cerimonielle begivenheder. I Ree Park Safari har den gulblå ara i flere år ynglet stabilt. Du kan se de ynglende fugle og deres afkom cafeen, på vej mod abeøerne. Enkelte af araerne er trænede til at komme med på fuglescenen, hvor du kan lære meget mere om de spændende papegøjer

Fakta

Gulblå ara

Ara ararauna

Størrelse: 80-86 cm
Føde: Frø, frugter, nødder
og knopper
Antal æg: 2
Rugetid: 26-28 dage
Biotop: Regnskov, palmeskov
Status: Liste II
Kom endnu tættere på parken og dyrene - klik her!
newslettersignupImage

Få opdateringer om parken og dyrenes hverdag

Vi udsender nyhedsbreve ca. 1 gang om måneden med nyheder fra parken og dyrenes hverdag.