Mara

Maraen der ligner og opfører sig lidt som en blanding mellem en hare og en lille hjort lever på de store åbne græsstepper - kaldet pampassen - i det centrale Argentina. Maraen adskiller sig fra andre gnavere ved at danne faste par for livet. I yngletiden kan flere par bo i samme jordhule, hvor de opfostrer deres unger.

Marahunnens 4 dievorter er placeret meget yderligt på bugen, således at ungerne kan die samtidig med, at hunnen sidder oprejst og overvåger omgivelserne. Maraunger er ved fødslen meget veludviklede og kan allerede få dage gamle hoppe omkring og æde i nærheden af hulen. De voksne dyr lever primært af græs og lavtvoksende buske.
Hvis maraen forstyrres, flygter den på samme måde som haren i høj fart og med høje sik sak hop, for at ryste fjenden af sig. Maraen kan løbe op til 29 km/t og er set springe op til 2 m. både voksne og unger søger tilflugt i deres huler.

Bestanden af maraer er i tilbagegang. Men de endnu ikke beskrevet som truet. Tilbagegangen skyldes primært udryddelse af deres habitater og konkurrence med den europæiske hare, der er indført til Sydamerika.
 

Fakta

Mara

Dolichotis patagonum

Størrelse: 50-70 cm
Vægt: 9-15 kg
Føde: Græs, blade og plantedele
Drægtig: 80-90 dage
Antal unger:  2-3
Biotop: Græsarealer
Liste: Sjælden


 

Kom endnu tættere på parken og dyrene - klik her!
newslettersignupImage

Få opdateringer om parken og dyrenes hverdag

Vi udsender nyhedsbreve ca. 1 gang om måneden med nyheder fra parken og dyrenes hverdag.