Nandu

På trods af dens lighed med den afrikanske struds, er de ikke i familie. Nanduen er den største fugl på det amerikanske kontinent. Den kan ikke flyve, men den kan løbe meget stærkt. De store vinger, som den spreder ud når den løber, virker som et sejl.
Normalt vil en skræmt nandu flygte, men den kan forsvare sig ved at sprede vingerne ud. På vingerne er der en klo, som kan bruges til forsvar. Derudover har den meget kraftfulde ben, med tre store kløer som den bruger til at sparke med.
I yngletiden får hannen en mørk krave nederst på halsen, som i modsætning til strudsens er dækket af fjer.
Nanduen er et udpræget flokdyr, der udenfor yngletiden kan samles i flokke på over 100 dyr. I yngletiden danner nanduen derimod mindre grupper bestående af en ledende han og 5-10 hunner. Det er hannen, som står for både udrugningen af æggene og opfostringen af ungerne. Da alle hunnerne i hannens harem lægger æg i samme rede, kan det samlede antal æg nå op på ca 60 stk. Det er ikke muligt for hannen at varme og udruge så mange æg på en gang, så mange af æggene i en sådan rede vil aldrig klække.

Nanduen holder - i modsætning til andre strudsefugle - meget af at bade og er faktisk også i stand til at svømme.

Nanduen lever i områder, hvor den er intensivt jaget af kvægfarmere, hvilket har gjort, at nanduen i naturen er på tilbagegang og nu fortrinsvis lever i beskyttede reservater.

Fakta

Nandu

Rhea americana

Størrelse: 170 cm.
Føde: Urter, rødder, græs,
insekter og små dyr
Antal æg: 15-20
Rugetid: 40 dage
Levested: Pampas, græssteppe
Bestand: Ikke truet

 
Kom endnu tættere på parken og dyrene - klik her!
newslettersignupImage

Få opdateringer om parken og dyrenes hverdag

Vi udsender nyhedsbreve ca. 1 gang om måneden med nyheder fra parken og dyrenes hverdag.