Ree Park Safaris skoletjeneste - Safariskolen

Ree Park Safari tilbyder helt særlige læringsrum, hvor læring og oplevelser kan gå hånd i hånd. Et besøg hos skoletjenesten i Ree Park Safari åbner op for, at eleverne kan sanse, erfare og opleve dyrene, deres evolution og historie helt tæt på.

Ree Park Safari tilbyder helt særlige læringsrum, hvor læring og oplevelser kan gå hånd i hånd. Et besøg hos skoletjenesten i Ree Park Safari åbner op for, at eleverne kan sanse, erfare og opleve dyrene, deres evolution og historie helt tæt på. Forløbene i Safariskolen er et supplement til den daglige undervisning i natur/teknik eller biologi. Undervisningsforløbene er tilrettelagt med udgangspunkt i færdigheds- og vidensmål i henhold til klassetrinnene, hvilket er uddybet i beskrivelserne nedenfor.

Målgruppe: 1.-2. klasse

Emne: Kryb og kravl

Kort beskrivelse:Naturen vrimler med liv, vi skal bare lede de rigtige steder. Vi indsamler og undersøger, hvad der gemmer sig af levende organismer i Ree Park Safaris skønne natur. Vi ser nærmere på vores insekthotel og lærer om forskellige insekters og smådyrs opbygning.

- Varighed: 2 timer
- Pris: 450,- kr./guide/time

- Mulighed for kombination med fx:
o Slangefremvisning: 225,- kr./guide/½ time.
o Fodring/aktivering: 450,- kr./guide/time.


Viden og færdighedsmål:

Forløbet tager udgangspunkt i følgende viden og færdighedsmål:
Kompetenceområde: Undersøgelse
Undersøgelser i naturfag:
Eleven kan udføre enkle undersøgelser ved brug af enkelt udstyr.
Eleven har viden om enkle undersøgelsesmetoder.
Organismer:
Eleven kan indsamle og undersøge organismer i den nære natur.
Eleven har viden om dyr, planter og svampe.
Kompetenceområde: Modellering
Organismer:
Eleven kan med enkle modeller fortælle om organismers opbygning.
Eleven har viden om organismers opbygning.

Læs mere >> 

Målgruppe: 3.-4. klasse

Emne: Kom under huden…

Kort beskrivelse:
Hvordan ser en rotte mon ud inden i, og er der ligheder til vores anatomi?
I dette forløb dissekerer vi mus eller rotter, for at se nærmere på hvordan deres indre er opbygget. Hvor meget har vi til fælles med en rotte? Eleverne går på opdagelse under kyndig vejledning af vores formidlere i Ree Park Safari.

- Varighed: 2 timer
- Pris: 450,- kr./guide/time.

- Mulighed for kombination med fx:
o Fodring/aktivering: 450,- kr./guide/time.

Viden og færdighedsmål:
Forløbet tager udgangspunkt i følgende viden og færdighedsmål:
Kompetenceområde: Undersøgelse
Mennesket:
Eleven kan deltage i dissektion af dyr.
Eleven har viden om sammenlignende anatomi.
Kompetenceområde: Modellering
Eleven kan med modeller fortælle om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.
Eleven har viden om menneskers og dyrs indre og ydre opbygning.

 

Målgruppe: 3.-4. klasse

Emne: Masaien og mig

Kort beskrivelse:
Vi ”rejser” en tur til Afrika og besøger Masaierne på den afrikanske savanne. Hvordan er livet for en Masai, og hvordan er det at være kvægbonde midt mellem de afrikanske rovdyr? Vi ser nærmere på de forskellige typer naturområder, som findes på det afrikanske kontinent.

- Varighed: 2 timer
- Pris: 450,- kr./guide/time

- Mulighed for kombination med fx:
o Land Rover Safari: fra 40,- kr./pers – Rabat: Fuldt vogntog for 28 pers. fra 850,- kr.

Viden og færdighedsmål:
Forløbet tager udgangspunkt i følgende viden og færdighedsmål:
Kompetenceområde: Perspektivering
Mennesket:
Eleven kan sammenligne egne levevilkår med andres.
Eleven har viden om levevilkår forskellige steder i verden.
Naturen lokalt og globalt:
Eleven kan fortælle om dyre- og planteliv andre steder på Jorden.
Eleven har viden om naturområder.

 

Målgruppe: 5.-6. klasse

Emne: Evolution

Kort beskrivelse:
Vi beskæftiger os med et af de store spørgsmål: Hvordan er livet blevet til, og hvordan har vi udviklet os gennem tiden? Vi følger evolutionens spor gennem en tur i Ree Park Safari. Naturen omkring os er uundværlig, så hvordan kan vi forvalte den både lokalt og globalt, ud fra forskellige natursyn?

- Varighed: 2 timer
- Pris: 450,- kr./guide/time

- Mulighed for kombination med fx:
o Land Rover Safari: fra 40,- kr./pers – Rabat: Fuldt vogntog for 28 pers. fra 850,- kr.
o Slangefremvisning: 225,- kr./guide/½ time.
o Staldbesøg: 450,- kr./guide/time.
o Fodring/aktivering: 450,- kr./guide/time.

Viden og færdighedsmål:
Forløbet tager udgangspunkt i følgende viden og færdighedsmål:

Kompetenceområde: Perspektivering
Natur og miljø:
Fase 1
Eleven kan fortælle om livets udvikling.
Eleven har viden om hovedtræk af livets udvikling.
Fase 2
Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt.
Eleven har viden om forskellige natursyn.

 

Målgruppe: 5.-6. klasse

Emne: Spis eller bliv spist…

Kort beskrivelse:
Livet på det afrikanske kontinent kan være hårdt og udfordrende. De store jager de små, de hurtige fanger de langsomme. Vi skal arbejde med fødenet og fødekæder. Vi skal ud og undersøge dyrenes leveområder, et arbejde som fører os rundt på vores afrikanske områder.

- Varighed: 2 timer
- Pris: 450,- kr./guide/time

- Mulighed for kombination med fx:
o Land Rover Safari: fra 40,- kr./pers – Rabat: Fuldt vogntog for 28 pers. fra 850,- kr.
o Staldbesøg: 450,- kr./guide/time.
o Fodring/aktivering: 450,- kr./guide/time.

Viden og færdighedsmål:
Forløbet tager udgangspunkt i følgende viden og færdighedsmål:

Kompetenceområde: Undersøgelse
Natur og miljø:
Fase 2
Eleven kan beskrive et naturområde på baggrund af egne undersøgelser.
Eleven har viden om faktorer til at beskrive naturområder.
Kompetenceområde: Modellering
Natur og miljø:
Eleven kan med modeller forklare om organismers samspil i naturen.
Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet.

Kom endnu tættere på parken og dyrene - klik her!
newslettersignupImage

Få opdateringer om parken og dyrenes hverdag

Vi udsender nyhedsbreve ca. 1 gang om måneden med nyheder fra parken og dyrenes hverdag.